Czym cechują się testy na uprawnienia budowlane?

Testy na uprawnienia budowlane zostały opublikowane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną PIIB w 2018 roku. Obejmują szereg pytań, jakie mogą pojawić się na egzaminach na uprawnienia budowlane. Czego dotyczą? Czym się cechują takie testy? Z czym wiąże się pojęcie uprawnień budowlanych?

Kilka słów o uprawnieniach budowlanych

Uprawnienia budowlane są w dzisiejszych czasach bardzo cennymi uprawnieniami, które dają szereg możliwości. Mogą odnosić się do kierowania i projektowania robót budowlanych oraz dzielą się na wiele specjalności. W tym przypadku mogą dotyczyć:

  • specjalności elektrycznych.
  • sanitarnych,
  • kolejowych,
  • architektonicznych,
  • mostowych,
  • drogowych,
  • wyburzeniowych,
  • telekomunikacyjnych itp.

Okazuje się, że uprawnienia budowlane wymagają spełnienia określonych warunków. Jednym z nich jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu, jaki zdawany jest przed Okręgowymi Izbami Inżynierów. 

Czym cechują się testy na uprawnienia budowlane?

Testy tego typu są zbiorem kilkuset pytań przykładowych, które mogą wspomóc daną osobę i określić, czego może się spodziewać na pisemnym egzaminie. Co ciekawe, są one podzielone na wiele kategorii zgodnie z aktami prawnymi, z jakich pochodzą pytania. Znajdziemy tutaj pytania z 31 aktów prawnych, w tym dotyczące rozporządzeń wykonawczych, warunków technicznych i prawa budowlanego. Sporą część stanowią zagadnienia odnoszące się do BHP, ochrony PPOŻ, czy też kodeksu postępowania administracyjnego. 

Czego dotyczą uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane mają za zadanie uprawniać daną osobę do samodzielnego kierowania robotami budowlanymi i ich projektowania. Dopuszczają zatem do działania w kilku lub w jednej branży, co zależy od danej specjalności. Ważny jest podział na uprawnienia z ograniczeniami i bez ograniczeń, przy czym niezwykle cenione są na rynku specjalności architektoniczne i konstrukcyjno-budowlane. Jeśli chodzi o ograniczenia, mogą one wiązać się przykładowo z ograniczeniami w projektowaniu obiektów przeznaczonych dla dużej liczby osób. 

Testy na uprawnienia budowlane są niezbędne w celu uzyskania pożądanej specjalności. Pamiętajmy o tym, że te zbiory pytań są niezwykle pomocne i dają możliwość zapoznania się z tym, co nas czego podczas egzaminu. Dysponowanie uprawnienia budowlanymi daje wiele możliwości i korzyści, które wiążą się z atrakcyjnym i dobrze płatnym zajęciem. Posiadanie uprawnień bardzo często wiąże się także z wykonywaniem ciekawej pracy, podejmowaniem wyzwań, poznawaniem nowych ludzi i miejsc, do których w innym przypadku byśmy nie dotarli. 

Podobne posty

Leave a Comment