Czy można zrealizować inwestycję budowlaną na działce leśnej?

Wiele osób marzy o domu w zacisznej okolicy. Spokój, szum drzew czy ćwierkanie ptaków tworzą idealny klimat do zamieszkania. Jednak budowa domu przy lesie nie jest prostą sprawą. Wszystko zależy od charakteru danej działki oraz czy jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Budowa domu na działce leśnej

Czy leśny charakter działki (sprawdź działki Białystok) może wpłynąć na budowę inwestycji? Trudno znaleźć właściwą odpowiedź. Wszystko zależy od planu zagospodarowania przestrzennego terenu. Jeżeli w planie nie widnieje możliwość zabudowy, właściciel działki powinien złożyć wniosek o przekształcenie terenu leśnego na budowlany. 

Przekształcenie gruntu wiąże się ze sporą liczbą formalności oraz dodatkowymi kosztami, co na pewno nie usprawnia budowy. Właściciel terenu może zostać obciążony kosztami nawet za przedwczesną wycinkę drzew na terenie działki. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest kluczową sprawą, jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych. W tym momencie często pojawiają się trudności. Jeżeli okaże się, że teren ma dobre podłoże, a klasa drzewostanu dla produkcji leśnej ma dużą wartość, otrzymanie zgody na budowę może się okazać niemożliwe. 

Niezbędne informacje przy zabudowie działki leśnej

Jeśli właściciel działki zdobędzie pozwolenie na budowę, będzie on zobowiązany do dbania o otaczającą go przyrodę. Budowa domu na takiej działce obliguje do odpowiedniego zabezpieczenia pobliskich krzewów i drzew – tak, aby nie zostały uszkodzone.

Na czas budowy domu właściciel powinien zabezpieczyć drzewa i krzewy chwilowym ogrodzeniem. Można wykonać je z siatki ogrodzeniowej, desek lub innych materiałów przeznaczonych do ochrony zieleni. Należy pamiętać, że nie tylko drzewa i krzewy w pobliżu samej budowy powinny zostać zabezpieczone, ale również te przy wjeździe i w miejscu, gdzie mają być składowane materiały budowlane.

Sprawy mogą się skomplikować, jeśli drzewa i krzewy rosną w miejscu, gdzie ma powstać inwestycja. Wtedy niezbędna będzie wycinka, na którą trzeba uzyskać pozwolenie lub przynajmniej ją zgłosić, co również wiąże się z kolejnymi opóźnieniami na placu budowy. 

Jeżeli teren nie jest lasem, a jedynie gruntem zalesionym, niezbędnym będzie zgłoszenie wycięcia zieleni z powodu np. zbyt dużego obwodu drzewa. Przykładowo wycinkę topoli  powinno się zgłosić wtedy, kiedy obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm wynosi powyżej 80 cm. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku, kiedy działka jest lasem.
Wtedy wystarczy zalegalizować już wycięte drzewa. Potrzebne jednak będzie uzyskanie stosownego dokumentu ze starostwa lub nadleśnictwa.

Opracowanie GetHome.pl

Podobne posty

Leave a Comment