Foto Galeria Artystyczna polityka prywatności  

 

 

 

 

Regulamin galerii iso400.pl

 

czyli zasady posiadania konta

 

1. Galeria iso400.pl bezpłatnie prezentuje i komentuje polską sztukę fotografii monochromatycznej. Aktualnie w galerii nie można publikować zdjęć wielokolorowych.

 

2. Iso400 udostępnia miejsce na wystawy fotografii jedynie dla poprawnie zarejestrowanych w tym serwisie autorów prac. Puste konta - bez opublikowanych prac są automatycznie kasowane w ciągu 7 dni od założenia.

 

3. Warunkiem koniecznym do założenia swojej wystawy jest podanie przy rejestracji swojego imienia i nazwiska, aktualnego adresu e-mail oraz wybór unikalnego pseudonimu (loginu) Wszystkie informacje (w tym dane osobowe i kontaktowe) podawane w niniejszym serwisie przy okazji publikacji galerii oraz profilu użytkownika są dostępne jawnie dla wszystkich odwiedzających strony: iso400.pl. Informacje podają Państwo jako dane jawne, służace właśnie do otwartej publikacji. Serwis nie gromadzi i nie przetwarza innych danych, tym samym nie zabezpiecza użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które tak publikowane informacje wykorzystają do przesłania nieokreślonych wiadomości. Dlatego dane upublicznione przez Państwa nie podlegają Polityce Prywatności.

 

4. Aktywacja konta w następuje po udanej weryfikacji adresu e-mail oraz akceptacji administratora galerii.

 

5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w otwartej galerii ISO400.pl Wykryta próba założenia wielu kont przez tę samą osobę skutkuje usunięciem wystaw i blokadą autora.

 

6. Każdy zarejestrowany autor ma prawo do:
a. propozycji umieszczania w galerii swoich  własnych fotografii czarnobiałych lub jednokolorowych
b. kompletowania na koncie indywidualnego zestawu "ulubionych zdjęć"
 
7. Każdy autor, który dodał do Galerii iso400.pl chociaż jedną swoją pracę uzyskuje prawo do:
a. komentowania fotografii umieszczonych przez innych autorów
b. subiektywnej oceny innych prezentowanych prac
Zamieszczenie komentarza lub oceny fotografii bez publikacji własnych zdjęć skutkuje blokadą powyższych praw lub usunięciem konta użytkownika.
 
8. Na podstawie logów serwera, statystyk oglądalności, ilości i jakości ocen oraz liczby komentarzy - co miesiąc wyróżniona zostanie jedna fotografia. Warunkiem koniecznym do specjalnego wyróżnienia Autora jest opublikowanie na iso400 co najmniej sześciu prac.
 
9. Administracja ograniczy lub odbierze użytkownikowi prawo do komentowania lub oceniania prac jeśli uzna, że przydzielane oceny nie służą prawdziwemu wartościowaniu fotografii, ale mają wpływać wyłącznie na statystykę. Administrator odbierze tymczasowo prawo do oceniania jeśli średnia wystawionych ocen spadnie poniżej 2 lub użytkownik wystawi większą liczbę ocen bez komentarza lub też decyzje o ocenach są ewidentnie działaniami złośliwymi lub mającymi podnieść statystykę własnych prac. Decyzje podejmowane przez Administratora wynikają zawsze z historii działania, rejestracji numerów IP oraz logów poszczególnych użytkowników.
 
10. Techniczne uwarunkowania publikacji i sposoby przygotowania plików do wystawy będą przedstawiane i aktualizowane na stronie informacyjnej. Pliki i działania niezgodne z zawartymi tam wytycznymi mogą uniemożliwić publikację prac.
 
11. Opis pracy i szczegóły dotyczące autora muszą odpowiadać przygotowanym na koncie rubrykom informacyjnym oraz powinny zostać umieszczone w odpowiadających im tabelkach. Niedopełnienie tego wymogu traktowane jest jako "porzucenie" zaniedbanego konta i może skutkować jego skasowaniem bez ostrzeżenia. Administracja uznaje konto za porzucone również w przypadku niezalogowania się użytkownika do systemu galerii przez okres sześciu miesięcy. Konta bez żadnej aktywności ich właścicieli po pół roku są automatycznie kasowane wraz z całą zawartością (pliki, komentarze, oceny). Administracja uznaje również za porzucone konta bez aktualnie działających adresów e-mail.
 
12. Ilość prezentowanych prac zależy od aktualnego statusu uprzywilejowania autora - i standardowo wynosi osiemnaście prac fotograficznych. Użytkownik konta może przeprowadzać (dodawać, zamieniać, usuwać) w galerii  trzy operacje tygodniowo.

 

13. Administracja Galerii rezerwuje sobie prawo do pozostawienia w  swoich zasobach i bezterminowej publikacji wybranych fotografii miesiąca, które zostały specjalnie wyróżnione bądź to przez użytkowników Galerii, bądź przez administratorów iso400, nawet w przypadku usunięcia takich zdjęć z indywidualnego konta użytkownika.
 
14. Usunięcie wszystkich zdjęć z aktywnego konta jest równoznaczne z rezygnacją użytkownika z wystaw na naszej stronie i skutkuje skasowaniem takiego konta z systemu.
 
15. Autorzy, których fotografia została wyróżniona automatycznie otrzymają możliwość ekspozycji aż 36 swoich zdjęć oraz przywilej publikacji plików bezpośrednio do galerii, bez konieczności weryfikacji przesyłanych fotografii przez moderatorów.

 

16. Każda zamieszczona praca musi być zaklasyfikowana do jednej z utworzonych kategorii tematycznych. Prace nie mieszczące się w proponowanych tematach zostaną skasowane.

 

17. Galeria iso400.pl jest serwisem moderowanym. Administracja ma prawo do usunięcia lub odmowy publikacji pracy, która:
a. nie jest fotografią czarno-białą lub monochromatyczną (w jednym, kolorowym odcieniu)
b. narusza prawa osób trzecich
c. narusza obowiązujące w Polsce prawo
d. zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe
e. nie została wykonana szeroko pojętą techniką fotograficzną
f. nie spełnia podstawowych wymagań technicznych
g. posiada za małe rozmiary
h. nie prezentuje minimalnego poziomu przyjętego w galerii
i. służy jako kryptoreklama usług, adresów stron itp.

 

18. Administrator zastrzega sobie prawo do subiektywnej interpretacji powyższego zapisu. Moderatorzy nigdy nie będą tłumaczyć, ani uzasadniać decyzji o odmowie publikacji danej pracy lub usunięciu konta użytkownika.
 
19. Moderatorzy mogą nie zaakceptować fotografii, która została przez użytkownika usunięta i dodana powtórnie w celu skasowania ocen lub usunięcia komentarzy albo wielokrotnej promocji wśród nowododanych zdjęć.
 
20. Użytkownik umieszczając fotografię w galerii zachowuje wszelkie prawa autorskie (copyrights) do prezentowanych prac, ale jednocześnie wyraża zgodę na jej publikację, zgodę na ewentualne użycie w reklamie serwisów zaprzyjaźnionych, subiektywną ocenę innych autorów oraz na jej skomentowanie przez innych zarejestrowanych autorów.

 

21. W galerii zamieszczać jedynie prace własnego autorstwa. Iso400.pl nie jest właścicielem praw autorskich i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu publikacji lub odmowy publikacji prywatnych prac autorów prezentowanych na tej witrynie. Każdorazowa decyzja Twórcy o umieszczeniu swojej pracy w tej galerii jest jednocześnie jego publicznym i prawnym oświadczeniem, iż jest autorem przedstawianego dzieła, oraz że ma on prawo w pełni rozporządzać daną pracą i posiada też prawo do publikowania wizerunku osób przedstawianych przez autora, w tym prawo do takich publikacji w internecie. W jakichkolwiek sprawach spornych prosimy zawsze kontaktować się bezpośrednio z podpisującym się pod każdą pracą autorem

 

22. Galeria Fotografii ISO400 nie ponosi odpowiedzialności za:
a. działania użytkowników naruszające prawa osób trzecich, lecz dołoży wszelkich starań w celu powstrzymania lub uniemożliwienia takich działań; w szczególności dotyczy to naruszeń praw autorskich
b. bezprawną dystrybucję fotografii pochodzących z tej galerii, lecz dołoży wszelkich starań żeby takie działania uniemożliwić lub powstrzymać
c. publikowane prywatne oceny, sądy i komentarze dotyczące poszczególnych prac - a  wyrażane przez zarejestrowanych w ISO400.pl autorów

 

23. Każdy użytkownik tej galerii, zakładając tu indywidualne konto zobowiązuje się: nie pisać żadnych uwag obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby oraz udostępniać innych materiałów, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników (wraz z powiadomieniem odpowiednich władz).

 

24. Galeria ISO400 zastrzega sobie prawo do rejestracji numerów IP każdej publikacji zdjęcia oraz każdej wypowiedzi w komentarzach prac.

 

25. Administrator galerii zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie oraz do swobodnej interpretacji postanowień regulaminu. Inne nie uwzględnione tutaj kwestie leżą w gestii administratora.

 

Twoje Konto + Zbuduj stronę + Katalog Sztuki + Wyróżnienia + Regulamin + Kontakt
 

 

budowanie i zakładanie polskich stron * aukcje malarstwa, aukcje obrazów * zakładanie stron i sklepów dla firm artystycznych * strony i galerie dla artystów

Projekt © Netgaleria